สถานที่ตั้ง

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง

เลขที่ 400 หมู่.4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง 52000

 

MOBLIE.081-2600060 Tel.0-5420-9534 Fax.0-5420-9535

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.