ได้ร่วมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service(OSS) จังหวัดลำปาง

วันที่ 5 ก.พ.61

พ.ต.ท.พรต เศรษฐกร สว.ตม.จว.ลำปาง ได้ร่วมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop Service(OSS) จังหวัดลำปาง โดยมีเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ลำปาง จำนวน 2 นาย เข้าประจำศูนย์ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดลำปาง