วันนี้ 18 พ.ย.65 เวลา 10.00 น.

พ.ต.ท.สุริยา ไชยนาน สว.ตม.จว.ลำปาง มอบหมายให้

ร.ต.อ.คันธวัฒน์ วังตา รอง สว.ตม.จว.ลำปาง

เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

Category