ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง

  • Iampang.imm@gmail.com
  • 400 หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ตม.จว.ลำปาง

ตม.จว.ลำปาง พร้อมรับฟังความคิดเห็นของท่านเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป