วันที่  27 เม.ย.66 เวลา 09.30 น. พ.ต.ต.หญิง พิมพ์ศิริ  กิติวรรณ สว.ตม.จว.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายศิริวัฒน์  บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม