หยุดทำการช่วงเทศกาลสงกานต์ 2562

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปางจะปิดทำการตั้งแต่วันที่ 12 -16 เมษายน 2562 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 

Lamphang immigration will be closed no 12-16 April 2019 . Please contact us again on 17 April 2019 . Thank you.